Obieg dokumentów, Automatyzacja procesów biznesowych, Optymalizacja procesów biznesowych, Portal pracowniczy, Elektroniczny obieg dokumentów, WEBCON BPS

Czym zajmuję się klient?

Biuro Ekspertyz Sądowych Sp. z o.o. to instytucja specjalistyczna, która zajmuję się sporządzaniem opinii na zlecenie organizacji takich jak Sądy, Prokuratury, Policja czy Kancelarie Prawne. Jest największą w Polsce prywatną organizacją specjalistyczną, która wykonuję ekspertyzy kryminalistyczne.

W ramach swojej oferty wykonuje usługi z całego zakresu kryminalistyki takie jak księgowość śledcza, informatyka śledcza, DNA, fizykochemia, BHP, rekonstrukcja wypadków drogowych czy błędy medyczne. Od 2008 roku BES wydało ponad 20 000 opinii w zakresie różnych obszarów kryminalistyki.

Jakie było wyzwanie biznesowe?

Biuro Ekspertyz Sądowych realizuje swoje usługi w 23 obszarach kryminalistycznych na terenie całej Polski. Przy tak rozbudowanej strukturze wyzwaniem stało się manualne zarządzanie procesami handlowymi i administracyjnymi.

Skala działania firmy spowodowała, że powtarzalne zadania takie jak ręcznie przygotowywane wyceny, czy pilnowanie akceptacji wielu ofert miesięcznie, zabierały zbyt wiele czasu i znacząco obciążały zespół. Dodatkowo w związku z rozwojem Firmy zwiększała się również złożoność wewnętrznych procesów i komunikacji.

Przez pewien czas klient nie mógł znaleźć na rynku rozwiązania, które łączyłoby możliwość efektywnej obsługi specyficznych procesów handlowych i administracyjnych przy rozbudowanym portfelu produktów i usług.

Wtedy nasze drogi skrzyżował networking – pierwsza rozmowa, prezentacja i początek bardzo ciekawej współpracy!

Jak udało się rozwiązać problemy?

Pierwszą wizją było stworzenie prostego CRM do obsługi kartoteki klientów, rejestracji leadów oraz procesu ofertowania. W trakcie początkowych prezentacji i projektowania klient przekonał się, że WEBCON BPS może dużo więcej i tak powstały kolejne innowacyjne pomysły!

Okazało się, że poza standardowymi zadaniami CRM, automatyzacja przygotowywania umów dla biegłych i ich rejestracja w ZUS to kolejny klucz do wzrostu efektywności.

Kiedy obieg ofertowania i umów zaczął funkcjonować, pojawił się następny pomysł przeniesienia procesu produkcji dokumentów ekspertyz ze starego systemu do WEBCON BPS.

Przeniesienie całej, wieloletniej bazy danych, informacji i dokumentów związanych z historycznymi i aktualnymi realizacjami wiązało się z 3 wyzwaniami:

  • Zmianą struktury danych w nowych procesach
  • Występowaniem procesów i korków „w toku”
  • Brakiem procesowości i ewidencji kroków w starym systemie

Dzięki zaangażowaniu zespołu wdrożeniowego udało się dokonać migracji całej bazy danych dotyczących spraw w toku ze starego systemu do jednego kroku technicznego WEBCON BPS. Następnie w trakcie prac, poszczególne wydziały zajmując się daną sprawą, przenosiły poszczególne sprawy z przygotowanego kroku do właściwego etapu nowego procesu.


Obieg dokumentów, Automatyzacja procesów biznesowych, Optymalizacja procesów biznesowych, Portal pracowniczy, Elektroniczny obieg dokumentów, WEBCON BPS
Rozpoczynając wdrożenie systemu WEBCON BPS z InnFlow, planowaliśmy uruchomienie prostego narzędzia do zarządzania pracą. Okazało się jednak, że możliwości platformy są znacznie większe, niż przypuszczaliśmy, i wpisują się idealnie w nasze potrzeby. Projekt ciągle rozwijał się w trakcie wdrożenia, a zespół InnFlow sprawnie przeprowadził nas przez cały proces, dbając o jego bezproblemowy przebieg.
Artur Przybyś, Prezes Zarządu Biuro Ekspertyz Sądowych Sp. z o.o.

Jakie korzyści uzyskał klient?


Zautomatyzowanie powtarzalnych zadań i poprawa komfortu pracy

InnFlow Sp. z o.o.

Skrócenie czasu organizacji oferowania usług

InnFlow Sp. z o.o.

Łatwy dostęp do wszystkich kluczowych danych handlowych i administracyjnych z uwzględnieniem odpowiednich uprawnień

InnFlow Sp. z o.o.

Ofertowanie, produkcja, rozliczanie i korespondencja w jednym spójnym systemie IT

InnFlow Sp. z o.o.

Możliwość łatwego skalowania i dostosowywania rozwiązania do aktualnych potrzeb

InnFlow Sp. z o.o.Poznaj świat WEBCON BPS z

Obieg dokumentów, Automatyzacja procesów biznesowych, Optymalizacja procesów biznesowych, Portal pracowniczy, Elektroniczny obieg dokumentów, WEBCON BPS

Poznaj świat WEBCON BPS z

Obieg dokumentów, Automatyzacja procesów biznesowych, Optymalizacja procesów biznesowych, Portal pracowniczy, Elektroniczny obieg dokumentów, WEBCON BPS

Udostępnij artykuł