WEBCON BPS to nie tylko system do elektronicznego obiegu dokumentów i aplikacji biznesowych. Realizując wdrożenia platformy, w ramach cyfryzacji procesów biznesowych organizacji, tworzymy również pulpity (dashboards) dla dedykowanych grup użytkowników.

 

Czy intuicja wystarczy do zarządzania?

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje bieżącej informacji o realizacji wyznaczonych celów zarządczych, finansowych i personalnych. Znaczna grupa organizacji, albo nie posiada sprawnych systemów, które pozwalają na wyznaczanie i monitorowanie takich danych, albo posiada systemy drogie, ale mało elastyczne i użyteczne. Pozostała część posługuje się okresowym raportowaniem przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych angażując do tego znaczne zasoby przedsiębiorstwa. Brak efektywnych systemów do zarządzania sprawia, że często podejmuje się decyzje nie na podstawie stanu rzeczywistego, ale na podstawie intuicji osób zarządzających.

 

Informacja w pulpitach szyta na miarę.

Dzięki elastyczności narzędzi do wizualizacji danych, mamy możliwość sprostać wymaganiom właścicieli, dyrektorów i innych osób zarządzających organizacją. WEBCON BPS umożliwia tworzenie własnych pulpitów menadżerskich, pozwalających zebrać w jednym miejscu ważne dla grup użytkowników dane – raporty, wykresy, wskaźniki, osadzenia filmów, linki do portali społecznościowych, kafelki do startowania obiegów.Sukcesem wdrożenia pulpitu szytego na miarę jest:

  • przejrzystość paneli zawierających dane i wskaźniki znaczące i zrozumiałe dla odbiorcy
  • elastyczność modelowania informacji poprzez różne formaty jak wykresy, wskaźniki, raporty
  • szybkość dostawania zwracanej informacji do zmieniających się potrzeb w organizacji
  • umożliwienie użytkownikom biznesowym projektowania pulpitów bez potrzeby zmian programistycznych i wiedzy specjalistycznej.

Jak to działa – przykład realizacji.

Dla jednej z firm, której podstawowym profilem działalności jest realizacja prac opartych o długoterminowe umowy, został przygotowany pulpit zarządczy. W czasie rzeczywistym prezentowane są dane dotyczące trwających umów oraz ich udział w planowanym przychodzie i wskaźniki przychodu z estymacją na koniec miesiąca.Dzięki elastycznemu osadzaniu elementów na pulpicie, uzyskaliśmy raportowanie tych wskaźników w różnym ujęciu, np. na dzień, narastająco, za okres.Wśród wskaźników zarządczych zrealizowaliśmy potrzebę klienta na monitorowanie poziomu nieobecności pracowników produkcji w podziale na poszczególne umowy. WEBCON BPS umożliwia wyliczenie odchyleń od zdefiniowanych założeń i prezentację wyników w różnej formie.Od ogółu do szczegółu.

Osoby zarządzające organizacją zazwyczaj korzystają z pulpitów zarządczych jako informacji ogólnej, podsumowującej pewne dane, która pozwala na szybki pogląd bieżącego stanu przedsiębiorstwa. Jednak często mamy również potrzebę uzyskania odpowiedzi, jakie dane szczegółowe składają się na dany wskaźnik. Aby nie wprowadzać chaosu i nadmiaru prezentowanych danych, w raportach wykorzystujemy funkcję DrillDown (przejście od ogółu do szczegółu). Odbiorca nie potrzebuje dodatkowych zestawień, wystarczy że „wklika” się w interesującą go pozycję raportu i otrzyma dane szczegółowe.Zachęcamy do śledzenia naszego bloga.
W kolejnych publikacjach przedstawimy propozycję realizacji następnych procesów w Webcon.


Poznaj świat WEBCON BPS z

Obieg dokumentów, Automatyzacja procesów biznesowych, Optymalizacja procesów biznesowych, Portal pracowniczy, Elektroniczny obieg dokumentów, WEBCON BPS

Poznaj świat WEBCON BPS z

Obieg dokumentów, Automatyzacja procesów biznesowych, Optymalizacja procesów biznesowych, Portal pracowniczy, Elektroniczny obieg dokumentów, WEBCON BPS

Udostępnij artykuł