kontakt@innflow.pl+48 500 219 166

Poznaj świat WEBCON BPS z InnFlow

InnFlow podbija sektor małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą elastycznego rozwiązania klasy enterprise management przystosowanego do specyfiki małych podmiotów działających na polskim rynku. Rozwiązanie to pozwoli wprowadzić nową jakość w polskich przedsiębiorstwach w płaszczyznach zarządzania procesami, obsługi kadrowo-płacowej, czy zarządzania finansowego. 

BPS Demo
Dlaczego my?


Doświadczenie
✔ Posiadamy ponad 10 letnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań biznesowych dla klientów z różnych sektorów gospodarki. Analitycy naszej firmy to osoby legitymujące się wieloletnim stażem pracy na stanowiskach merytorycznych. Zbieraliśmy doświadczenie współpracując z Klientami w następujących obszarach: Kadry i Płace, Księgowość, Logistyka, Sprzedaż, Zakupy, Magazyny.

Wiedza
✔ Posiadamy udokumentowaną wiedzę techniczną i biznesową w zakresie wdrażanych rozwiązań biznesowych.

Kompetencje
✔ Zapewniamy kompleksową obsługę naszych klientów. To dzięki pracy z Klientami o różnych potrzebach możemy zaoferować profesjonalną obsługę od momentu rozpoczęcia analizy, poprzez wdrożenie aż po utrzymanie systemu oferując stały rozwój
i nadzór nad dostarczanym rozwiązaniem.

Jakość
✔ Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje że najważniejsza jest współpraca obydwu stron aby uzyskać pożądaną jakość. Oferujemy sprawdzone narzędzia dzięki którym współpraca z nami jest przejrzysta, uczciwa i pozwala uzyskiwać najlepsze efekty.
Kontakt:
kontakt@innflow.pl
+48 500 219 166

InnFlow Sp. z .o.o
ul. Bohdana Dobrzańskiego 1
20-262 Lublin
NIP: 7123396513
KRS: 0000817916
Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej!
  Administratorem Twoich danych osobowych jest INNFLOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, KRS 0000817916, REGON: 385041710, NIP: 7123396513.W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się
  z nami pisemnie na adres ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, drogą elektroniczną na adres e – mail: kontakt@innflow.pl.
  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:
  (1) w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytania objęte zgłoszeniem, dotyczące oferty handlowej naszej Spółki (Administratora) – w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  (2) w celu marketingu produktów własnych naszej Spółki (Administratora) poprzez przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o produktach i usługach oferowanych przez Spółkę INNFLOW Sp.
  z o.o. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych uniemożliwi nam realizację wskazanych wyżej celów przetwarzania danych.
  Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub ewentualnej dalszej współpracy. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT.
  Przekazujemy Pani/Pana dane poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko
  i wyłącznie w zakresie, w jakim będzie to niezbędnym do realizacji łączącej nas umowy oraz utrzymywania kontaktu i wymiany korespondencji w związku z korzystaniem przez Administratora danych z usług IT podmiotów posiadających infrastrukturę informatyczną poza terytorium UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane udostępnione na powyższych zasadach będą odpowiednio zabezpieczone.